Дэвид Чао

Портфолио: Renren, Sling Media, Fortinet.