Дженни Ли

Портфолио: 21 Vianet, HiSoft Tech International, Duowa.